Lokaludvalget i Indre By

Om indre By Lokaludvalg
Den 9. februar 2010 blev der valgt 16 medlemmer til Indre By Lokaludvalg. 

Københavns Kommune etablerede i efteråret 2008 et lokaludvalg i Indre By.
Indre By Lokaludvalgs område omfatter Den Indre By inden for Søerne samt det sydlige Østerbro op til Kastelsvej og den del af Vesterbro, som ligger mellem Vester Voldgade og Bernstoffsgade.

Indre By Lokaludvalg skal styrke det lokale demokrati ved at være bindeled og sikre dialog mellem københavnerne i Indre By og politikerne i Københavns Borgerrepræsentationen i alle spørgsmål, som har særlig betydning for Indre By. Du kan læse mere om aktuelle sager på hjemmesiden http://indrebylokaludvalg.kk.dk/ eller på www.blivhoert.kk.dk.

Indre By Lokaludvalg er forpligtet til at afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for Indre By.

Samtidig kan lokaludvalget udtale sig internt i kommunen og til eksterne myndigheder om lokale spørgsmål. Lokaludvalget kan også stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen.

Lokaludvalget har desuden til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter og har til dette formål en pulje på ca. 2,6 mio. kr. årligt.

Enhedslisten Indre By har et medlem af Lokaludvalget - Gunna Starck, der også sidder i bestyrelsen i afdelingen.